پل های ارتباطی

فرهاد سوری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران، معاون مدیر مهندسی و مدیر مهندسی خرید شرکت هندسه پارس، مشاور نهاد ریاست جمهوری

تیم پشتیبانی مشتری ما اینجاست تا به سوالات شما پاسخ دهد. هر چیزی از ما بپرسید!
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان هزار دانش
در دسترس