پل های ارتباطی

فرهاد سوری

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تربیت مدرس تهران، معاون مدیر مهندسی شرکت هندسه پارس

تیم پشتیبانی مشتری ما اینجاست تا به سوالات شما پاسخ دهد. هر چیزی از ما بپرسید!
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان هزار دانش
در دسترس