تماس با ما

  هزار دانش

  پست الکترونیک

  help.hezardanesh@gmail.com

  شماره تماس

  09120356824 - 09364043121

  آدرس

  کرج- محمد شهر-بلوار گلستانک- خیابان تختی
  تیکت جدید