فیلم های آموزشی نرم افزار RocLab

معرفی نرم افزار RocLab و کاربرد آن:

نرم افزار Roclab یک نرم افزار بسیار کارآمد در زمینه تعیین تنش ها و رسم نمودار تنش بر حسب معیار موهر – کلمب است. در این نرم افزار شما می توانید با ارائه پارمتر هایی همچون مقاومت فشاری تک محوره و ضریب چسبندگی و… همه تنش ها را بررسی کنید.

نرم افزار Roclab  بر مبنای پیدایش معیار شکست هوک و برون به وجود آمد . معیار شکست هوک و برون برای توده سنگ به طور گسترده پذیرفته شده و در تعداد زیادی از پروژه ها به کار گرفته شده است . در حالیکه این معیار رضایتبخش به نظر می رسد اما تعدادی از مجهولات و بی دقتی ها وجود دارد که باعث شده این معیار برای استفاده از مدل های عددی و برنامه های تعادل حدی رایج نشود . به ویژه مسئله یافتن یک زاویه اصطکاک و مقاومت چسبندگی معادل برای توده سنگ بسیار دشوار بود. از نرم افزار Roclab می توان برای تعیین خصوصیات توده سنگ در برگیرنده تونل ها، شیروانی ها ، معادن روباز ، پی ها و … استفاده نمود . این نرم افزار وسیله ای اساسی در جهت تولید داده های ورودی برای برنامه های تحلیل عددی می باشد.

مخاطبین نرم افزار RocLab :

دانشجویان و مهندسین رشته های مهندسی عمران ( گرایشهای مختلف اعم از سازه، سازه های هیدرولیکی، زلزله، خاک و پی، ژئوتکنیک و راهسازی ) مهندسی معدن ، مهندسی زمین شناسی  و …- دانشجویان تمامی مقاطع که برای پروژه های دانشگاهی نیاز به یادگیری Roclab دارند- فارغ التحصیلانی که قصد ورود به بازار کار در یکی از زمینه های تخصصی طراحی و آنالیز سازه های گوناگون ، مطالعات زمین شناسی، منابع قرضه ، ژئوتکنیک ، راه و …