• وبسایت هزاردانش با هدف ترویج آموزش الکترونیکی راه اندازی شده است و کاملا پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و تمامی مطالب موجود برحسب مورد دارای مجوزهای لازم می باشد.

  • فیلم ها و محصولات هزار دانش توسط اساتید مجرب و با درخواست خود اساتید بر روی سایت قرار گرفته و قیمت ها بر اساس استاندارد و با توافق اساتید برای فیلم ها در نظر گرفته شده است.

  • اشخاص برای انجام خرید نیاز به پر کردن فرم های مورد نیاز داشته و دانشجویان و اساتید ملزم به ارائه اطلاعات صحیح بوده و درصورت ارائه اطلاعات نادرست عواقب آن بر عهده خود ایشان می باشد.