فیلم های آموزشی نرم افزار WaterGEMS

معرفی نرم افزار WaterGEMS و کاربرد آن:

نرم افزار WaterGEMS یک نرم افزار کارآمد برای ایجاد شبکه توزیع آب شهری می باشد که می توانید شبکه را به صورت شماتیک یا دارای مقیاس ایجاد نمایید. بعد از برنامه های WaterCad، EPANET، Loop پیشرفته ترین و قدرتمندترین نرم افزار طراحی شبکه های آبرسانی در قالب نرم افزار WaterGEMS ارائه شده است. این نرم افزار با قابلیت پشتیبانی با نرم افزار اطلاعات جغرافیایی ArcGIS توانایی انجام و انتقال نتایج حاصل از محاسبات جغرافیایی را دارا می باشد. نرم افزار WaterGEMS علاوه بر مدل سازی هیدرولیکی، قابلیت مدل سازی کیفی و انجام تحلیل های مربوط به آن را دارا می باشد.

نرم افزار واترجیمز یک نرم افزار کارآمد برای طراحی سیستم های آبرسانی و آبیاری می باشد که می توانید شبکه را به صورت شماتیک یا دارای مقیاس ایجاد نمایید. بعد از برنامه های WaterCad، EPANET، Loop پیشرفته ترین و قدرتمندترین نرم افزار طراحی در قالب نرم افزار واترجیمز ارائه شده است. این نرم افزار با قابلیت پشتیبانی با نرم افزار اطلاعات جغرافیایی ArcGIS توانایی انجام و انتقال نتایج حاصل از محاسبات جغرافیایی را دارا می باشد.

نرم افزار WaterGems بین مهندسین طراح در بخش آب بخاطر ویژگی های منحصر به فردی که دارد همواره مورد توجه بسیار بوده است. این نرم افزار برای شبیه سازی هیدرولیکی و طراحی خطوط انتقال آب، شبکه های آب شهری و شبکه اصلی و نیمه اصلی سیستم های آبیاری تحت فشار بسیار کاربردی می باشد و امروزه تمامی موارد مذکور توسط این نرم افزار طراحی می شوند.

مخاطبین نرم افزار WaterGEMS :

مهندسین، کارشناسان و مدیران مهندسی عمران، کشاورزی، محیط‌ زیست و منابع طبیعی، دانشجویان رشته‌های مهندسی و مدیریت منابع آب، سازه های هیدرولیکی، مهندسی محیط‌ زیست، مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و …