فیلم های آموزشی نرم افزار HEC RAS- هزار دانش

معرفی نرم افزار HEC RAS و کاربرد آن:

نرم افزار HEC-RAS توسط انجمن مهندسین ارتش آمریکا برای اهداف کلی شبیه سازی سیستم رودخانه، سد و محاسبات مربوط به پروفیل جریان در حالت ماندگار و غیر ماندگار و نیز محاسبات مربوط به انتقال رسوب توسعه داده شده است. این نرم افزار قابلیت وارد کردن داده های هندسی با فرمت های GIS،USACE SURVEY،HEC-2،UNET  و MIKE11 را دارا می باشد که در مورد نرم افزار ArcGIS می توان گفت که قابلیت ارسال نتایج به آن را نیز دارد. همچنین نرم افزار HEC-RAS  دارای سیستم ذخیره داده ها با عنوان HEC-DSS  می باشد که هر نوع از داده ها را می تواند ذخیره کند، مخصوصا بلوک های بزرگ داده ها مانند داده های سری زمانی. این قابلیت ،استفاده از داده های مشاهده شده و نیز انتقال اطلاعات بین برنامه های نرم افزاری را تسهیل می بخشد. این نرم افزار شامل مثال های متنوعی از جریان های ماندگار و غیر ماندگار می باشد که راهنمای مفیدی برای یادگیری این نرم افزار می باشد.

مدل HEC-RAS روندیابی در رودخانه را هم در حالت جریان ماندگار و هم غیرماندگار انجام می دهد. چندشاخه ای شدن آبراهه را نیز در این مدل میتوان تعریف کرد. علاوه بر این میتوان در این مدل در صورت وجود هر گونه سازه آبی مانند پل، بند، سد و آبگذر را تعریف و اضافه نمود و تاثیر آن را در روندیابی مشاهده کرد.

از خروجی های این مدل میتوان به تغییرات پروفیل سطح آب در دبی های مختلف با دوره بازگشت مختلف در بازه های مورد نظر در رودخانه، مقادیر سرعت جریان، عمق نرمال، عمق بحرانی و خصوصیات و پارامترهای هیدرولیکی در رودخانه اشاره کرد.

ورودی های مدل شامل مقطع عرضی آبراهه، ضرایب زبری و دبی های طرح در دوره بازگشت های مختلف و فاصله بین مقاطع است.

کاربردهای HEC-RAS

 • کنترل اطلاعات ورودی و ویرایش آنها.
 • مدیریت فایل‌ها.
 • آنالیزهای هیدرولیکی.
 • نشان دادن جدولی و گرافیکی اطلاعات ورودی و خروجی.
 • نقشه برداری و انیمیشن مربوط به انتشار آب و …
 • گزارش گیری آسان.

برخی از ویژگی‌های این نرم افزار به صورت زیر است:

 •  رسم پروفیل سطح آب براساس دوره بازگشت مختلف
 • شبیه‌سازی جریان غیر دائمی در حالت یک و دو بعدی.
 • محاسبات مربوط به آبشستگی و ته نشینی در حالت پایدار در دراز مدت.
 • آنالیز کنترل کیفیت آب.
 • مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌ها.
 • خروجی گرافیکی و گزارش‌گیری.
 • نقشه‌برداری.

بخشی از موضوعات پروژه‌های کار شده با این نرم‌افزار به صورت زیر است:

 • تحلیل رودخانه در مقاطع به وسیله مدل‌های ریاضی.
 • برآورد رسوب در بازه‌ای از رودخانه‌ها.
 • روندیابی سیل در رودخانه‌ها.
 • پهنه‌بندی سیلاب رودخانه‌ها با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS در محیط GIS.
 • تعیین نقاط بحرانی در هنگام وقوع سیل به صورت دوبعدی.
 • پیش‌بینی و برآورد میزان فرسایش و انتقال رسوب در رودخانه‌ها.
 • بررسی ورود فاضلاب‌های شهری به رودخانه‌ها.
 • برآورد و ارزیابی رسوبات در مخازن سدها.
 • بررسی محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه‌ها.
 • بررسی فرآیند فرسایش و رسوب‌گذاری در پل‌های احداثی در مسیر رودخانه‌ها.

مخاطبین نرم افزار HEC RAS :

مخاطبین اصلی این نرم افزار کلیه دانشجویان علوم مهندسی آب، محیط زیست، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی و مهندسی رودخانه و … میباشند. همچنین کلیه پژوهشگران و محققین علاقه‌مند به کاربرد‌های نرم افزار‌های مهندسی در محیط‌های آبی مانند مهندسین ادارات آب منطقه ای، آب و فاضلاب و … میتوانند از آموزش های این نرم افزار استفاده کنند.