فیلم های آموزشی نرم افزار مدلسازی جریان آب FLOW-3D

معرفی نرم افزار FLOW3D و کاربرد آن:

مدل FLOW-3D یکی از مدل‌‌های قوی در زمینه دینامیک سیالات است که توسعه و پشتیبانی آن توسط Flow Science, Inc صورت گرفته‌‌ است. این مدل قابلیت تحلیل سه بعدی میدان جریان و ارائه خروجیهای یک بعدی، دوبعدی و سه بعدی را دارد و محدوده کاربرد بسیار وسیعی را در مسائل مربوط به سیالات دارد. معادلات پایه‌‌ای مورد استفاده در این مدل، معادلات ناویر استوکس هستند و از مدلهای آشفتگی متنوع در حل خصوصیات جریان‌‌های آشفته استفاده می‌‌کند. این مدل شامل الگوهای فیزیکی بسیاری از جمله آب‌‌های کم‌‌عمق، لزجت، کاویتاسیون، آشفتگی و محیط‌‌های متخلخل است و در زمینه‌‌هایی چون هیدرولیک، ریخته‌‌گری، خودروسازی، محیط زیست، هوافضا، علوم دریایی، نفت و گاز، کاربرد دارد.

مدل Flow–3D با وجود امکان کاربرد در انواع سیالات، بدلیل ویژگی‌‌هایی که دارد، به طور خاص در کاربردهای هیدرولیکی راه یافته و جواب‌‌های قابل قبولی نیز در این زمینه ارائه داده است. همین امر باعث گسترش کاربران این مدل و رفع نواقص و محدودیت‌‌های آن شده و باعث افزایش بیش از پیش کاربرد این نرم افزار در حوزه‌‌های مختلف مکانیک سیالات بویژه در هیدرولیک کانال‌‌های باز و سازه‌‌های هیدرولیکی و محبوبیت آن در بین طراحان و کاربران CFD شده است. یکی از قابلیت‌‌های این برنامه در زمینه تحلیل هیدرولیکی، توانایی در استفاده از روش VOF در مدل کردن جریان‌‌های با سطح آزاد است که مسائل موجود در روش‌‌های پیشین را مرتفع کرده است. مدل FLOW-3D، در مقایسه با سایر مدل‌‌های موجود در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی، دارای دامنه وسیعی از کاربردها و قابلیت‌‌ها است همچنین کاربر دوست بوده و رابط گرافیکی بسیار قوی دارد که کار با آن را آسان‌‌تر می‌‌کند.

مخاطبین نرم افزار FLOW3D:

مخاطبین این نرم افزار مهندسین و محققین حوزه های تخصصی گرایشهای عمران، مکانیک، مهندسی آب، مهندسی کشاورزی می باشد و می تواند ابزار مناسبی برای شبیه سازی سازه ها و ابزار مورد استفاده در این علوم و استخراج پارامترهای مناسب طراحی باشد.