فیلم های آموزشی مدل HEC-GeoRAS

معرفی الحاقیه HEC-GeoRAS و کاربرد آن:

HEC-GeoRAS یکی از الحاقیه­ های نرم­ افزار ArcGIS می­باشد که به طور تخصصی برای پردازش داده ­های مکانی به منظور استفاده به عنوان ورودی در نرم­ افزار HEC-RAS طراحی شده است. کاربرد این الحاقیه در امر پهنه­ بندی سیلاب و تهیه نقشه خطر سیلاب رودخانه­ ها می­باشد.  به طور مثال در این الحاقیه اطلاعات مکانی سواحل، مجرای اصلی رودخانه، مقاطع عرضی و سازه­های در مسیر رودخانه مانند پل­ها، گوره­ ها و … مشخص شده و برای انجام محاسبات هیدرولیکی به نرم‌افزار HEC-RAS منتقل می­گردند. پس از انجام محاسبات و به دست ­آمدن پارامترهای هیدرولیکی جریان، برای تهیه­ ی نقشه ­های پهنه سیلاب، سرعت و تنش برشی به کمک این الحاقیه، این بار اطلاعات از HEC-RAS به ArcGIS منتقل می­گردد.هک ژئورس (Hec-GeoRas) یک سامانه تحلیل جغرافیای رودخانه می‌باشد. از این برنامه برای بررسی سیلاب‌ها در ابعاد مختلف استفاده می‌شود. همچنین از هک ژئورس برای محاسبات خسارات ناشی از سیلاب، ترمیم اکوسیستم و در سیستمهای هشدار سیلاب نیز می توان استفاده نمود.

مخاطبین مدل HEC-GeoRAS:

مخاطبین اصلی این نرم افزار کلیه دانشجویان علوم مهندسی آب، محیط زیست، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی و مهندسی رودخانه و … میباشند. همچنین کلیه پژوهشگران و محققین علاقه‌مند به کاربرد‌های نرم افزار‌های مهندسی در محیط‌های آبی مانند مهندسین ادارات آب منطقه ای، آب و فاضلاب و … میتوانند از آموزش های این نرم افزار استفاده کنند.